EnglishDeutsch

Všlkommen | Skaraborg | Investera | Leva

Nyheter | Fakta | Länkar | Kontakt

   


 
 

Kommunikationer »

 
     
  Trygghet & hälsa »  
 


 
 

Skaraborg är det traditionella namnet på de östra delarna av Västra Götaland. Området ligger mellan Sveriges två största sjöar Vänern och Vättern. Läs mer »

 
 


 
  Volvo, Arla och Asko
Cylinda är inter-nationellt kända varumärken vars företag bedriver verk-
samhet i Skaraborg.
 
 
Varför Skaraborg?

Här trivs företag ...
Skaraborg har en stark industriell tradition som befinner sig i en dynamisk utveckling. Etablerade branscher som jordbruk, livsmedel, möbelindustri och fordonstillverkning kombineras med en förnyelse av företagsstrukturen och ett växande antal anställda inom tjänste- och kunskapsföretag.

Här finns lojal och yrkeskunnig arbetskraft. Den levande entreprenörsandan gör att storföretagen kompletteras med ett starkt småföretagande. Aktiva nätverk mellan näringsliv, myndigheter och människor ger goda förutsättningar för samarbete, utveckling och nytänkande.

Också det gynnsamma geografiska läget och de goda kommunikationerna gör det attraktivt att etablera företag här. Skaraborg ligger strategiskt placerat mitt emellan Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg, och lite längre bort finns viktiga marknader som Oslo, Köpenhamn och Östersjöregionen.… och människor

Samtidigt erbjuder Skaraborg de mindre städernas och landsortens fördelar när det gäller boende, fritid och, inte minst, närhet i alla dess betydelser. Sammanlagt bor här omkring 300 000 människor i en tätt sammanhållen region som också kan liknas vid en utglesad storstad.

Det tar inte mer än en dryg timme att köra genom Skaraborg. Det betyder att det aldrig är långt till naturupplevelser, shopping eller nöjen. För människor som uppskattar livskvalitet har regionen massor att erbjuda.

Det är kort sagt enkelt att trivas och må bra här.