EnglishDeutsch

Välkommen | Skaraborg | Investera | Leva

Nyheter | Fakta | Länkar | Kontakt

   

Nyttiga länkar

Invest Sweden - www.investsweden.se
Invest Sweden is the governmental body working to attract and facilitate foreign direct investments in Sweden.


Högskolan i Skövde - www.his.se
En modern och starkt profilerad högskola. Kärnkompetensen ligger inom naturvetenskap och teknik och inom humanvetenskap. All verksamhet har en tydlig informationsteknisk profil.

Gothia Science Park - www.gsp.se
Teknologiparken vid Högskolan i Skövde är en kreativ miljö där nystartade och etablerade företag möts och bildar nätverk.

Liveum - www.liveum.se
Inkubatorverksamhet vid SLU i Skara. Här skapas en kreativ
utvecklingsmiljö för nya affärsidéer inom lantbruks- och
livsmedelssektorn samt närliggande områden.

Skaraborg.se - www.skaraborg.se
Informationsportal för Skaraborg.