EnglishDeutsch

Välkommen | Skaraborg | Investera | Leva

Nyheter | Fakta | Länkar | Kontakt

   


 
  Arbetsmarknad »  
 


 

 Fem skäl att
investera i Skaraborg:

1.
2.

3.
4.
5.
 Låga kostnader för mark
 Kompetent och lojal
 arbetskraft
 Value for money
 Låga boendekostnader
 Hög livskvalitet
 
Här är det lätt att göra affärer

Det finns många goda skäl att investera i Skaraborg. Ett av de viktigaste är den stora tillgången till mark och ändamålsenliga lokaler till fördelaktiga priser. Ett annat skäl är den engagerade, lojala och yrkeskunniga personalen som finns här.

Teknologiparken Gothia Science Park i Skövde erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för både nystartade och etablerade kunskapsföretag. Genom närheten till Högskolan i Skövde skapas naturliga möten mellan näringsliv, forskare och studenter.

Liveum i Skara är en inkubator för nya affärsidéer inom lantbruks- och livsmedelssektorn. I direkt anslutning till Liveum ligger SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Även livsmedelindustrin i regionen är en viktig samarbetspartner.

Både Högskolan i Skövde och SLU fungerar som strategisk samarbetspartner och rekryteringsbas för företagen i Skaraborg.

Några av de mest framstående klustren i Skaraborg finns inom träförädling, livsmedel och automotive.


Träförädlingsklustret Skaraborg
Träförädlingsklustret Skaraborg – en del av Västsverige, har sitt ursprung i en hantverkstradition som utvecklats genom design och högteknologiskt kunnande. Vi har världsledande företag inom kök, kontor och möbler. Ikea, Swedish Match, Marbodal, Kinnarps och Forbo-Parquet är några av de mest kända företagen med verksamhet i Skaraborg.

Vår långa tradition av träförädling har utvecklat en både bred och djup kompetens. Våra utbildningar håller hög kvalitet och är en garanti för framtida kompetent arbetskraft. Speciella logistiska lösningar har utvecklats i Skaraborg för möbelindustrin inom Skandinavien och Europa. De träföretag som beslutar att etablera sig i Skaraborg har stora möjligheter att utvecklas och göra goda affärer.

Exempel på företag i Skaraborg inom träförädling:
Kinnarps AB, Falköping
Marbodal AB, Tidaholm
Vänerply AB, Gullspång
Gyllensvaans Möbler AB, Falköping
Tibro Kontorsmöbler AB, Tibro
Swedish Match AB, Tidaholm
Vedum Kök & Bad AB, Vedum
Forbo Parquet AB, Tibro
Moelven Töreboda AB, Töreboda
Götenehus AB, Götene

För att söka företag inom träförädling i Skaraborg rekommenderar vi hemsidan Tränätverk1.Livsmedelsklustret Skaraborg
Mitt i en produktiv jordbruksbygd, med korta avstånd mellan primär- och sekundärnäring, finns ett kluster av cirka 120 olika företag inom livsmedelsindustrin. Den sammanlagda produktionen – främst inom mejeri, kött och cerealier – uppgår till 10 miljarder kronor och sysselsätter omkring 6 000 människor.

Klustret kännetecknas av en hög produktivitet – 20 procent av all slakt i landet sker i Skara och Skövde. All ost och matfettsproduktion som produceras av Arla hanteras i Götene. Hela 25 procent av landets totala livsmedelsproduktion sker i denna del av regionen.

Kring klustret finns också en väl utbyggd struktur för utbildning, logistik och service. Den starka koncentrationen av livsmedelsindustri gör även att det finns gott om kompentent arbetskraft.

I Skara finns Sveriges Lantbruksuniversitet där livsmedelsingenjörer utbildas och Biologiska Yrkeshögskolan där man kan studera till livsmedelstekniker. På campus finns även veterinärinrättningen och den nya djurskyddsmyndigheten.

Exempel på företag inom livsmedelsbranschen i Skaraborg
Swedish Meats, Skara
Svenka Lantägg AB, Skara
Falbygdens Ost AB, Falköping
Gunnar Dafgråd AB, Källby
Arla Foods AB, Götene
LSG Sky Chefs Taxfee AB, Tibro
Fazer Bageri AB, Lidköping
Källbergs Industri AB, Töreboda
Jede AB, Mariestad
Falköpings Mejeri, FalköpingAutomotive Västra Götaland
Västra Götaland har en tydlig koncentration av den svenska automotive industrin och en majoritet av dem som är anställda inom OEM. 36 % av alla anställda inom automotive industrin finns i Västra Götaland och 55 % av de anställda inom OEM.

Ett starkt kompetensområde är säkerhet där Västra Götalandsregionen är världsledande och har koncentrerat sig på integrerad säkerhet samt säkerhet före, under och efter krock. Ett annat område där Västra Götaland ligger långt fram är telematik med system för lastbilar, bussar och bilar. Bland övriga starka kompetensområden kan nämnas design, human machine interface, materialteknik, biomekanik, process- och produktionsteknik samt förbränningsteknik.

Det finns fyra högskolor och universitet i Västra Götaland där forskning inom ett flertal områden bedrivs med koppling till automotive industrin. Denna bedrivs av totalt 580 seniora forskare.

Exempel på företag inom automotivesektorn i Skaraborg:
Volvo Powertrain,  Skövde
Volvo Car Corporation Engine,  Skövde
Collins & Aikman Automotive Syst. AB, Skara
Lear Corporation Sweden AB, Tidaholm
Volvo Personvagnar Komponenter AB, Floby
Arkivator Falköping AB, Falköping
Componenta Främmestad AB, Nossebro
Parker Hannifin AB, Falköping
Partex Marking System AB, Gullspång
TI Group Automotive Systems AB, Lidköping