EnglishDeutsch

Välkommen | Skaraborg | Investera | Leva

Nyheter | Fakta | Länkar | Kontakt

   

Fakta

Arbetsmarknad

Utbildning

Boende

Trygghet och hälsa

Kommunikationer

Arbetsmarknad

De största privata arbetsgivarna i Skaraborg

 • Volvo Powertrain – automotive
 • Volvo Personvagnar – automotive
 • Dafgårds – färdigmat
 • Swedish Meats – köttprodukter
 • Electrolux – hushållsmaskiner
 • Kinnarps – kontorsinredning
 • Asko Cylinda – hushållsmaskiner
 • Arla Foods – mejeriprodukter
 • Metsä Tissue – papper
 • Marbodal – köks- och badinredning

Andel förvärvsarbetande i procent

 • Riket: 77,7% av männen, 73,8% av kvinnorna
 • Västra Götaland: 78,0% av männen, 73,8% av kvinnorna
 • Skaraborg: 82,4% av männen, 75,5% av kvinnorna

Förvärvsarbetande i procent per näringsgren

Tillverkningsindustri
Riket: 18,5 procent
Västra Götaland: 22,1 procent
Skaraborg: 28,5 procent

Forskning och utveckling, utbildning
Riket: 8,5 procent
Västra Götaland: 8,2 procent
Skaraborg: 7,7 procent

Hälso- och sjukvård
Riket: 18,4 procent
Västra Götaland: 18,6 procent
Skaraborg: 19,7 procent

Byggindustri
Riket: 5,8 procent
Västra Götaland: 5,5 procent
Skaraborg: 5,4 procent

Handel, transport, kommunikation
Riket: 18,3 procent
Västra Götaland: 18,9 procent
Skaraborg: 14,7 procent

Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster
Riket: 13,8 procent
Västra Götaland: 12,2 procent
Skaraborg: 6,5 procent

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Riket: 1,8 procent
Västra Götaland: 1,5 procent
Skaraborg: 4,0 procent

Andel procent av befolkningen med eftergymnasial utbildning

 • Riket: 29% av männen, 33 procent av kvinnorna
 • Västra Götaland: 28% av männen, 33% av kvinnorna
 • Skaraborg: 20% av männen, 26% av kvinnorna

 

 

 

Utbildning

Högskolan i Skövde
På Högskolan i Skövde finns nio institutioner: Beteendevetenskap, Datavetenskap, Humaniora, Hälso- och vårdvetenskap, Industriell ekonomi, Ingenjörsvetenskap, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Språk.

Forskningen är fokuserad på informationstekniska system och modeller där människans behov och förutsättningar fokuseras. Högskolan finns på ett nybyggt campusområde i centrala Skövde.

Gothia Science Park
I anslutning till Högskolan i Skövde ligger Gothia Science Park som genom aktiviteter, tjänster och lokaler underlättar start och tillväxt av kunskapsbaserade företag.

Profilområden är humanteknik och programvaruutveckling inom e-business, simuleringsteknik, interaktiva medier och IT i vård och hem. På området finns även en fullvärdig inkubator med villkor anpassade för nya verksamheter.

Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara
På SLU i Skara bedrivs utbildning och forskning inom ramen för:
• Husdjurshygien
• Djurskydd
• Jordbruksvetenskap
• Livsmedelsingenjörsutbildningen
• Djursjukvårdarprogrammet
• Biologiska Yrkeshögskolan i Skara
• Hovslagarskolan
• Food in Europe
• Hippologenhetens fortbildningsavdelning

I anslutning till SLU finns också Agroväst som är ett dotterbolag till intresseföreningen Livsmedel i Väst. Agroväst arbetar för ökad konkurrenskraft genom forskning och utveckling.

 

 

Boende

Genomsnittspriser för villor (kronor)

Riket 1  200  000
Riket utom storstäder 850  000
Stockholm 2  500  000
Göteborg 1  700  000
Västra Götaland 1  100  000
Skaraborg 555 000

 

 

 

Trygghet och hälsa

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket 136
Stockholms län 182
Västra Götaland 138
Skaraborg 90

 

Sjukhusvård
Boende i Skaraborg har rätt att välja vilken offentligt finansierad vårdgivare de vill inom Västra Götaland och Halland. Det ger exempelvis möjlighet att välja det sjukhus som har kortast väntetid. I Skaraborg finns fyra sjukhus: Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Lidköping, Sjukhuset i Mariestad och Sjukhuset i Falköping.

Folkhälsoarbete
I Skaraborg har politikerna beslutat satsa 75 kronor per invånare och år på folkhälsoarbete. Det är en stark markering om folkhälsoarbetets angelägenhet. Basen för arbetet finns ute i kommunerna, i lokala folkhälsoråd eller välfärdsråd. Begreppet ”det goda livet” genomsyrar arbetet.

 

 

Kommunikationer

Tåg
Snabbtåget X2000 har drygt ett dussin avgångar från Skövde till Stockholm och Göteborg varje dag. Till Stockholm tar resan omkring 2 timmar och till Göteborg omkring en timme.

Flyg
Göteborg-Landvetter är regionens största flygplats med cirka 4 miljoner passagerare om året. Flygplatsen har cirka 100 dagliga utrikes och inrikes avgångar till omkring 30 olika destinationer. Drygt 70 procent av de resande är affärsresenärer. Det finns också flera mindre flygplatser med gods- och passagerartrafik i och omkring Skaraborg.

Båt
Västra Götaland står för en tredjedel av all utskeppning i Sverige räknat i ton gods. Göteborg är regionens och landets största hamn. Härifrån går också passagerarbåtar till bland annat Tyskland och Storbritannien.

Bil
E20, som binder samman Stockholm och Göteborg, passerar igenom Skaraborg.

Buss
För resor inom Skaraborg och Västra Götaland erbjuder Västtrafik ett stort antal avgångar sju dagar i veckan.