InvestINSkaraborg.se Investera Fakta

Invest in Skaraborg

I Skaraborg är det enkelt både att göra affärer och att trivas med livet. Här är det nära till viktiga marknader, yrkeskunnig personal, god samhällsservice och attraktivt boende. Företag som vill etablera sig i regionen får hjälp av Invest in Skaraborg.

Skaraborg har en stark industriell tradition som befinner sig i en dynamisk utveckling. Etablerade branscher som jordbruk, livsmedel, möbelindustri och fordonstillverkning kombineras med en förnyelse av företagsstrukturen och ett växande antal anställda inom tjänste- och kunskapsföretag.

Här finns lojal och yrkeskunnig arbetskraft. Den levande entreprenörsandan gör att storföretagen kompletteras med ett starkt småföretagande. Aktiva nätverk mellan näringsliv, myndigheter och människor ger goda förutsättningar för samarbete, utveckling och nytänkande.

Också det gynnsamma geografiska läget och de goda kommunikationerna gör det attraktivt att etablera företag här. Skaraborg ligger strategiskt placerat mitt emellan Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg, och lite längre bort finns viktiga marknader som Oslo, Köpenhamn och Östersjöregionen.

Samtidigt erbjuder Skaraborg de mindre städernas och landsortens fördelar när det gäller boende, fritid och, inte minst, närhet i alla dess betydelser. Sammanlagt bor här omkring 300 000 människor i en tätt sammanhållen region som också kan liknas vid en utglesad storstad.

Det tar inte mer än en dryg timme att köra genom Skaraborg. Det betyder att det aldrig är långt till naturupplevelser, shopping eller nöjen. För människor som uppskattar livskvalitet har regionen massor att erbjuda.

AD

Investera i Skaraborg

Det finns många goda skäl att investera i Skaraborg. Ett av de viktigaste är den stora tillgången till mark och ändamålsenliga lokaler till fördelaktiga priser. Ett annat skäl är den engagerade, lojala och yrkeskunniga personalen som finns här.

Teknologiparken Gothia Science Park i Skövde erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för både nystartade och etablerade kunskapsföretag. Genom närheten till Högskolan i Skövde skapas naturliga möten mellan näringsliv, forskare och studenter.

Liveum i Skara är en inkubator för nya affärsidéer inom lantbruks- och livsmedelssektorn. I direkt anslutning till Liveum ligger SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Även livsmedelindustrin i regionen är en viktig samarbetspartner.

Både Högskolan i Skövde och SLU fungerar som strategisk samarbetspartner och rekryteringsbas för företagen i Skaraborg.

Några av de mest framstående klustren i Skaraborg finns inom träförädling, livsmedel och automotive.

Träförädlingsklustret Skaraborg Träförädlingsklustret Skaraborg – en del av Västsverige, har sitt ursprung i en hantverkstradition som utvecklats genom design och högteknologiskt kunnande. Vi har världsledande företag inom kök, kontor och möbler. IkeaSwedish MatchMarbodalKinnarps och Forbo-Parquet är några av de mest kända företagen med verksamhet i Skaraborg.

Vår långa tradition av träförädling har utvecklat en både bred och djup kompetens. Våra utbildningar håller hög kvalitet och är en garanti för framtida kompetent arbetskraft. Speciella logistiska lösningar har utvecklats i Skaraborg för möbelindustrin inom Skandinavien och Europa. De träföretag som beslutar att etablera sig i Skaraborg har stora möjligheter att utvecklas och göra goda affärer.

Exempel på företag i Skaraborg inom träförädling: Kinnarps AB, Falköping
Marbodal AB, Tidaholm
Vänerply AB, Gullspång
Gyllensvaans Möbler AB, Falköping
Tibro Kontorsmöbler AB, Tibro
Swedish Match AB, Tidaholm
Vedum Kök & Bad AB, Vedum
Forbo Parquet AB, Tibro
Moelven Töreboda AB, Töreboda
Götenehus AB, Götene

Livsmedelsklustret Skaraborg

Mitt i en produktiv jordbruksbygd, med korta avstånd mellan primär- och sekundärnäring, finns ett kluster av cirka 120 olika företag inom livsmedelsindustrin. Den sammanlagda produktionen – främst inom mejeri, kött och cerealier – uppgår till 10 miljarder kronor och sysselsätter omkring 6 000 människor.

Klustret kännetecknas av en hög produktivitet – 20 procent av all slakt i landet sker i Skara och Skövde. All ost och matfettsproduktion som produceras av Arla hanteras i Götene. Hela 25 procent av landets totala livsmedelsproduktion sker i denna del av regionen.

Kring klustret finns också en väl utbyggd struktur för utbildning, logistik och service. Den starka koncentrationen av livsmedelsindustri gör även att det finns gott om kompentent arbetskraft.

I Skara finns Sveriges Lantbruksuniversitet där livsmedelsingenjörer utbildas och Biologiska Yrkeshögskolan där man kan studera till livsmedelstekniker. På campus finns även veterinärinrättningen och den nya djurskyddsmyndigheten.

Exempel på företag inom livsmedelsbranschen i Skaraborg

Swedish Meats, Skara
Svenka Lantägg AB, Skara
Falbygdens Ost AB, Falköping
Gunnar Dafgråd AB, Källby
Arla Foods AB, Götene
LSG Sky Chefs Taxfee AB, Tibro
Fazer Bageri AB, Lidköping
Källbergs Industri AB, Töreboda
Jede AB, Mariestad
Falköpings Mejeri, Falköping

Automotive Västra Götaland

Västra Götaland har en tydlig koncentration av den svenska automotive industrin och en majoritet av dem som är anställda inom OEM. 36 % av alla anställda inom automotive industrin finns i Västra Götaland och 55 % av de anställda inom OEM.

Ett starkt kompetensområde är säkerhet där Västra Götalandsregionen är världsledande och har koncentrerat sig på integrerad säkerhet samt säkerhet före, under och efter krock. Ett annat område där Västra Götaland ligger långt fram är telematik med system för lastbilar, bussar och bilar. Bland övriga starka kompetensområden kan nämnas design, human machine interface, materialteknik, biomekanik, process- och produktionsteknik samt förbränningsteknik.

Det finns fyra högskolor och universitet i Västra Götaland där forskning inom ett flertal områden bedrivs med koppling till automotive industrin. Denna bedrivs av totalt 580 seniora forskare.

Exempel på företag inom automotivesektorn i Skaraborg:

Volvo Powertrain,  Skövde
Volvo Car Corporation Engine,  Skövde
Collins & Aikman Automotive Syst. AB, Skara
Lear Corporation Sweden AB, Tidaholm
Volvo Personvagnar Komponenter AB, Floby
Arkivator Falköping AB, Falköping
Componenta Främmestad AB, Nossebro
Parker Hannifin AB, Falköping
Partex Marking System AB, Gullspång
TI Group Automotive Systems AB, Lidköping

AD

AD

Fakta om Skaraborg

De största privata arbetsgivarna i Skaraborg
 • Volvo Powertrain – automotive
 • Volvo Personvagnar – automotive
 • Dafgårds – färdigmat
 • Swedish Meats – köttprodukter
 • Electrolux – hushållsmaskiner
 • Kinnarps – kontorsinredning
 • Asko Cylinda – hushållsmaskiner
 • Arla Foods – mejeriprodukter
 • Metsä Tissue – papper
 • Marbodal – köks- och badinredning
Andel förvärvsarbetande i procent
 • Riket: 77,7% av männen, 73,8% av kvinnorna
 • Västra Götaland: 78,0% av männen, 73,8% av kvinnorna
 • Skaraborg: 82,4% av männen, 75,5% av kvinnorna
Förvärvsarbetande i procent per näringsgren Tillverkningsindustri Riket: 18,5 procent Västra Götaland: 22,1 procent Skaraborg: 28,5 procent Forskning och utveckling, utbildning Riket: 8,5 procent Västra Götaland: 8,2 procent Skaraborg: 7,7 procent Hälso- och sjukvård Riket: 18,4 procent Västra Götaland: 18,6 procent Skaraborg: 19,7 procent Byggindustri Riket: 5,8 procent Västra Götaland: 5,5 procent Skaraborg: 5,4 procent Handel, transport, kommunikation Riket: 18,3 procent Västra Götaland: 18,9 procent Skaraborg: 14,7 procent Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster Riket: 13,8 procent Västra Götaland: 12,2 procent Skaraborg: 6,5 procent Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske Riket: 1,8 procent Västra Götaland: 1,5 procent Skaraborg: 4,0 procent Andel procent av befolkningen med eftergymnasial utbildning
 • Riket: 29% av männen, 33 procent av kvinnorna
 • Västra Götaland: 28% av männen, 33% av kvinnorna
 • Skaraborg: 20% av männen, 26% av kvinnorna
 
Utbildning Högskolan i Skövde På Högskolan i Skövde finns nio institutioner: Beteendevetenskap, Datavetenskap, Humaniora, Hälso- och vårdvetenskap, Industriell ekonomi, Ingenjörsvetenskap, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Språk. Forskningen är fokuserad på informationstekniska system och modeller där människans behov och förutsättningar fokuseras. Högskolan finns på ett nybyggt campusområde i centrala Skövde. Gothia Science Park I anslutning till Högskolan i Skövde ligger Gothia Science Park som genom aktiviteter, tjänster och lokaler underlättar start och tillväxt av kunskapsbaserade företag. Profilområden är humanteknik och programvaruutveckling inom e-business, simuleringsteknik, interaktiva medier och IT i vård och hem. På området finns även en fullvärdig inkubator med villkor anpassade för nya verksamheter. Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara På SLU i Skara bedrivs utbildning och forskning inom ramen för: • Husdjurshygien • Djurskydd • Jordbruksvetenskap • Livsmedelsingenjörsutbildningen • Djursjukvårdarprogrammet • Biologiska Yrkeshögskolan i Skara • Hovslagarskolan • Food in Europe • Hippologenhetens fortbildningsavdelning I anslutning till SLU finns också Agroväst som är ett dotterbolag till intresseföreningen Livsmedel i Väst. Agroväst arbetar för ökad konkurrenskraft genom forskning och utveckling.
Boende Genomsnittspriser för villor (kronor)
Riket 1  200  000
Riket utom storstäder 850  000
Stockholm 2  500  000
Göteborg 1  700  000
Västra Götaland 1  100  000
Skaraborg 555 000
 
Trygghet och hälsa Anmälda brott per 1000 invånare
Riket 136
Stockholms län 182
Västra Götaland 138
Skaraborg 90
  Sjukhusvård Boende i Skaraborg har rätt att välja vilken offentligt finansierad vårdgivare de vill inom Västra Götaland och Halland. Det ger exempelvis möjlighet att välja det sjukhus som har kortast väntetid. I Skaraborg finns fyra sjukhus: Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Lidköping, Sjukhuset i Mariestad och Sjukhuset i Falköping. Folkhälsoarbete  I Skaraborg har politikerna beslutat satsa 75 kronor per invånare och år på folkhälsoarbete. Det är en stark markering om folkhälsoarbetets angelägenhet. Basen för arbetet finns ute i kommunerna, i lokala folkhälsoråd eller välfärdsråd. Begreppet ”det goda livet” genomsyrar arbetet.
Kommunikationer

Tåg
Snabbtåget X2000 har drygt ett dussin avgångar från Skövde till Stockholm och Göteborg varje dag. Till Stockholm tar resan omkring 2 timmar och till Göteborg omkring en timme.

Flyg
Göteborg-Landvetter är regionens största flygplats med cirka 4 miljoner passagerare om året. Flygplatsen har cirka 100 dagliga utrikes och inrikes avgångar till omkring 30 olika destinationer. Drygt 70 procent av de resande är affärsresenärer. Det finns också flera mindre flygplatser med gods- och passagerartrafik i och omkring Skaraborg.

Båt
Västra Götaland står för en tredjedel av all utskeppning i Sverige räknat i ton gods. Göteborg är regionens och landets största hamn. Härifrån går också passagerarbåtar till bland annat Tyskland och Storbritannien.

Bil
E20, som binder samman Stockholm och Göteborg, passerar igenom Skaraborg.

Buss
För resor inom Skaraborg och Västra Götaland erbjuder Västtrafik ett stort antal avgångar sju dagar i veckan.

AD

AD

1 2 3 4 5 »